Διατάξεις 2016

2016.03.11_Καταλληλότητα Εκπαιδευτικών Οχημάτων

2016.05.11_Επανακαθορισμός Εξετάσεων ΠΕΙ

2016.06.07_Περί Ασυμβίβαστου Επαγγέλματος Εκπαιδευτή

2016.08.08_Εκπαιδευτές Άρθρα 73 και 74

2016.08.09_Δημοσίευση νόμου 4413.2016

2016.10.18_Αναζήτηση Εγγράφων Περί Ασυμβίβαστου Εκπαιδευτών

2016.10.24_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΙ

2016.10.31_Αλλαγή Ιατρικής Εξέτασης Αντί για Δ.Ι.Ε

2016.11.04_Τρίτο Κάθισμα

2016.11.28_1η Διευκρινιστική Τρίτου Καθίσματος Φορτηγών