Νέα

30.3.2018 Φ.Ε.Κ αρθρο 23

30.3.2018 Σχέδιο Νόμου για εκπαιδευση

22.2.2018 Ενημέρωση αλλαγών με τροποίηση του Π.Δ 517.

2.2018 Διευκρινίσεις της υ.α.50984/7947/2013 αναφορικά με την επαφή του τροχού του οχήματος επί του πεζοδρομίου

11.1.2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ Ε.Δ.Χ & Ε.Ι.Χ  

27.12.2017 χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)